Printable

kimmyyy's Vanity

Strawberry Shortcake

Revlon
Added on July 9, 2013
B-

Tutti Frutti

Revlon
Added on July 9, 2013
B+

Sorbet

Revlon
Added on July 9, 2013
A-

Peony

Revlon
Added on July 9, 2013
-

Smitten

Revlon
Added on July 9, 2013
-

Peach Cobbler

NYX
Added on July 9, 2013
-

Lavender

NYX
Added on July 9, 2013
-

Milk

NYX
Added on July 9, 2013
A